คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

กระบวนการด้านกฎหมาย

001 กระบวนการด้านกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 334 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการวิจัย

002 กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย

003 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.88 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

004 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี

005 กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการจัดหางานพัสดุ (งบลงทุน)

006 กระบวนการจัดหางานพัสดุ(งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 59.27 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

007 กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเงินยืมราชการ

008 กระบวนการเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

009 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.82 MB
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย

011 กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

011 กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

012 กระบวนงานพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 275 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่