คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือขอรรับบริการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

023 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 824 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี

024 การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 718 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน

025 การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 823 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ

026 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 777 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

5_รพ_ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 768 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6_คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ และชุดทดสอบอย่างง่าย ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7_จำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 776 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปยอดผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

8_สรุปยอดผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 811 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

9_รายงานการให้บริการของคลีนิกส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 725 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10_ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 732 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่