คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
29
ตุลาคม
2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
29.10.2563
ภาพข่าว : กรมอนามัยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชการที่ 3

ภาพข่าว : กรมอนามัยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชการที่ 3 ”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

17
พฤศจิกายน
2563
17.11.2563
ศอช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพบุคลากร ด้านการวิจัย นวัตกรรม และทักษะการสื่อสารองค์กร

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย นวัตกรรม และทักษะการสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมยูคาลิป โดยมีนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

โภชนาการ
10.10.2563
ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

Simple Image 01
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero