คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
15
ธันวาคม
2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
15.12.2563
แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

25
มกราคม
2564
25.01.2564
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26
มกราคม
2564
26.01.2564
ศอ.11ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานด้านอาหารและโภชนาการในการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร

วันที่ 25 มกราคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานด้านอาหารและโภชนาการในการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมอุทัยพิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

โภชนาการ
10.10.2563
ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 01
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero